Lokale lastendruk

De lokale lastendruk wordt voor veruit het grootste deel bepaald door de opcentenheffing.
In onderstaande tabel staat de lokale lastendruk (als gemiddelde belastingsom per auto) weergegeven.

Tabel Gemiddelde lastendruk per auto door heffing opcenten

Jaar (bedragen in €)

2015

2016

2017

2018

Gemiddelde lastendruk per auto door opcentenheffing

231

227

228

228

Verwacht wordt dat de gerealiseerde gemiddelde lastendruk in 2018 ongeveer € 228,- zal zijn. De lastendruk is de afgelopen jaren stabiel gebleven. In de Begroting 2017 zijn de baten bij de opcenten Motorrijtuigenbelasting te laag ingeschat waardoor ook de lastendruk per auto te laag is voorspeld. Met de informatie die nu beschikbaar is, wordt dit gecorrigeerd.