Verbonden partijen met grondexploitaties of grondposities

Provinciale deelnemingen hebben over het algemeen geen risicodragende grondposities. Uitzondering betreft de (publieke) Grondbank Zuidplaspolder, een gemeenschappelijke regeling waarin de provincie voor 40% deelneemt. De Grondbank is opgericht in 2005 met het enkele doel om grondposities te verwerven in de Zuidplas. De ontwikkeling van dit strategische gebied is ten gevolge van de crisis naar de achtergrond geschoven en de functie van de Grondbank is teruggebracht tot die van stallingsbedrijf. Maar in 2016 is in opdracht van de samenwerkende gemeentes en de provincie, een nieuwe visie op dit gebied ontwikkeld. Deze visie is door de partners overgenomen als startpunt voor verdere uitwerking.
Voorts neemt de provincie deel aan:

  • De Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D).
  • De Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland (ONW).