OP Kansen voor West (KvWII)

Voor het Operationeel Programma Kansen voor West II is voor de provincie een totaal bedrag van € 33,8 mln beschikbaar. Binnen dit programma kunnen Europese subsidies worden aangevraagd op het gebied van de kenniseconomie (Innovatie/Valorisatie MKB € 26,8 mln) en de koolstofarme economie (€ 7 mln). De provincie is actief betrokken bij de beoordeling en selectie van projecten die voor subsidie in aanmerking komen.

Op het gebied van innovatie heeft de provincie op dit moment voor totaal € 14,3 mln ingezet via het Innovation Quarter om financieringsinstrumenten mogelijk te maken voor jonge innovatieve bedrijven en het innovatieve MKB met groeipotentie in Zuid-Holland. Daarnaast heeft de provincie nog voor € 3 mln uitgezet in UNIIQ: een proof of concept fonds voor Zuid-Holland. Ook staat er op dit moment voor ongeveer € 4,5 mln uit aan andere projecten binnen dit thema. Het resterende bedrag is nog niet toegekend aan projecten.

Voor het thema koolstofarme economie heeft de provincie een overeenkomst bereikt met de gemeenten Den Haag en Rotterdam. De provincie zal voor totaal € 4,5 mln deelnemen in de energiefondsen van beide gemeenten. Hierbij richt het Haagse fonds zich meer op de aanbodzijde van koolstofarme energie, waar het Rotterdamse fonds zich meer richt op de vraagzijde. Deze middelen zullen revolverend worden ingezet. Het resterende bedrag is nog niet toegekend aan projecten.