Interreg

De verschillende Interreg programma’s bieden ondernemers, onderzoekers en overheden de mogelijkheid om grensoverschrijdend samen te werken en subsidie aan te vragen voor duurzame projecten. De verschillende programma’s richten zich op de thema’s: innovatie, onderzoek, duurzame energie, klimaatadaptatie en transport. De Interreg programma’s werken met periodieke oproepen voor indiening van projectvoorstellen - een soort tenders waarbinnen projectaanvragen kunnen worden ingediend. De provincie heeft in vijf Interreg programma’s een adviserende rol bij de beoordeling van projecten. In een aantal gevallen treedt de provincie op als (lead)partner omdat projectdeelname relevant wordt geacht om provinciale doelen te bereiken. De provincie Zuid-Holland kan binnen vijf Interreg programma’s projecten indienen (Interreg VA 2 Zeeën, Interreg VA Vlaanderen – Nederland, Interreg VB Noordzee, Interreg VB Noord West Europa en Interreg Europe). De provincie speelt een actieve rol in het aanjagen van projecten met externe partijen uit Zuid-Holland. Verwacht wordt dat er in de commissieperiode 2014-2020 voor € 27,7 mln aan interregsubsidies wordt toegekend aan deze externe partijen.