Overige programma's

De provincie heeft als doelstelling om naast de gangbare programma’s zoals EFRO, ook middelen te verwerven uit andere programma’s, zoals Horizon 2020 en Life. Zo is het project Clean Inland Shipping (CLINSH)  op 1 september 2016 officieel van start gegaan en wordt ondersteund door het Europese LIFE fonds. De provincie ontvangt hier een subsidie voor € 1,9 mln. Het project draagt bij aan een duurzame binnenvaart.

Daarnaast is de provincie Zuid-Holland ook nog partner in het project 3-Emotion. In dit project wordt Europese subsidie verworven voor inzet van vier brandstofcelbussen. De provincie ontvangt voor dit project € 1,6 mln vanuit het Horizon 2020 fonds.