Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Begrotingssubsidies 2018 in vergelijking met 2017 (bedragen €)

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2017

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2018

1.1

Gemeente Westland (toezicht en beheer Zandmotor)

409.606

147.000

1.1

Gemeente Den Haag (toezicht Zandmotor)

144.000

140.000

1.1

Waterschap Rivierenland t.b.v. klimaatdijk Streefkerk

150.000

150.000

1.3

Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. recreatiegebied Dobbeplas en Groene Keijzer

270.888

270.888

1.3

Parkschap De Biesbosch (t.b.v. het recreatiegebied)

0

400.670

1.3

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (t.b.v. het recreatiegebied)

0

407.400

1.3

Natuur-recreatieschap Midden Delfland (t.b.v. het recreatiegebied)

0

148.700

1.3

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland (t.b.v. het recreatiegebied)

0

1.827.426

1.3

Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg (t.b.v. het recreatiegebied)

0

974.700

1.3

Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (t.b.v. het recreatiegebied)

0

324.312

1.4

Consulentschap IVN-Zuid Holland

330.110

0

1.4

Voet en fietsveren gemeenten Kaag en Braassem, Krimpenerwaard en Ridderkerk

69.000

69.000

1.4

Recreatieschap Midden-Delfland Routestructuurplan

1.000.000

0

1.4

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert Weidevogelbeheer

361.440

90.360

1.5

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert extra zwaar beheer

16.083

0

1.5

Gemeente Midden-Delfland duurzaam boer blijven

0

300.000

1.5

Faunabeheer eenheid Zuid Holland

370.000

405.000

1.5

Hoeve Biesland

139.422

139.422

1.5

Gemeente Westland duurzaam tuinbouwcluster

3.800.000

0

1.5.

Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard

9.000.000

0

1.5

Stichting voedselfamilies Zuid-Holland

0

200.000

1.5

Programma "Jong Leren Eten"

0

300.000

Boekjaar- en projectsubsidies 2018 (bedragen in €)

Doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidieplafond 2017

Totaal subsidieplafond 2018

1.4

1.6.21

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

13.000.000

13.000.000

1.4

1.6.68

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

21.275.000

18.410.000

1.5

1.6.59

Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid-Holland 2014

69.000

0

1.3, 1.4 en 1.5

1.6.76

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

6.165.000

4.745.000

1.2, 1.4 en 1.5

1.6.69

Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3)

23.414.599

0

1.6

1.6.73

Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016

33.372

0

1.6

1.6.79

Subsidieregeling Asbest eraf? zon er op! Zuid-Holland 2017

0

850.000