Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Begrotingssubsidies 2018 in vergelijking met 2017 (bedragen in €)

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2017

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2018

3.1

Innovation Quarter

1.700.000

1.772.250

3.1

Stichting Biobased Delta

391.000

242.000

3.1

Stichting Green Village

300.000

0

3.1

Stichting Awareness

175.088

0

3.1

Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen

200.000

200.000

3.6

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.675.273

1.675.273

3.6

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

203.700

203.700

3.6

Kunstgebouw

1.222.200

1.222.200

3.6

Zuid-Hollandse Popunie

127.313

127.313

3.6

Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP)

30.555

30.555

3.6

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West

20.000

20.000

3.6

Stichting molenviergang Aarlanderveen

22.058

22.058

3.6

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

3.6

Themafonds digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland

0

200.000

3.7

Gemeente Rotterdam (t.b.v. bodemsanering Kralingse Plas)

0

500.000

Boekjaar- en projectsubsidies 2018 (bedragen in €)

Doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidieplafond 2017

Totaal subsidieplafond 2018

3.2

1.6.78

Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie 2017

0

2.000.000

3.4

1.6.47

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

600.000

500.000

3.4

1.6.62

Subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren Zuid-Holland

1.250.000

1.000.000

3.4

1.6.65

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland *

9.984.000

0

3.5

1.6.82

Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland

0

500.000

3.6

1.6.36

Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

4.494.000

3.844.000

3.6

1.6.42

Subsidieregeling Erfgoedlijnen

5.426.828

4.579.058

3.6

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

550.000

4.800.000

3.6

1.6.73

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016

370.000

150.000

3.6

1.6.80

Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland

250.000

0

* Het MIT plafond 2018 wordt via aparte besluitvorming later in 2018 vastgesteld als ook de Rijks cofinanciering rond is.