Programma 4 Bestuur en Samenleving

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Begrotingssubsidies 2018 in vergelijking met 2017 (bedragen in €)

Doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2017

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2018

4.2

Stichting Tympaan Instituut

837.520

0

4.2

Stichting Zorgbelang Zuid-Holland

1.193.597

0

4.2

Stichting (Expertisecentrum voor) Jeugd, Samenleving en Opvoeding (JSO)

2.934.154

0

4.2

Probiblio

5.042.640

5.042.640

Boekjaar- en projectsubsidies 2018 (bedragen in €)

Doel

Subsidie-regeling-nummer

Titel van regeling

Totaal subsidieplafond 2017

Totaal subsidieplafond 2018

4.1

1.6.77

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017

200.000

0