Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Recapitulatie incidentele lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

2018

2019

2020

2021

2-1

Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud

-1.657

-5.370

-9.830

-8.697

Uitvoeren van planmatig onderhoud

-5.905

3.428

399

5.175

Kaders stel&prov.vertegenw.verbeteren bereikb.&verk.veiligh.

-60

-60

0

0

Uitv.project/maatr.bereikbaarheid en verkeersveiligheid PZI

12.372

19.199

6.691

1.015

2-2

Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Uitvoeren van proj./maatr.voor openbaar vervoer infrastruct.

0

5.377

0

0

Uitv.van project/maatr.ter verbetering v.d.kwal.van het OV

2.776

-574

-574

0

Saldo

7.526

22.001

-3.314

-2.507

Recapitulatie incidentele baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

2018

2019

2020

2021

2-1

Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud

3.446

2.333

2.353

2.353

Uitvoeren van planmatig onderhoud

5.262

3.337

343

0

Uitv.project/maatr.bereikbaarheid en verkeersveiligheid PZI

5.779

13.199

1.021

465

Saldo

14.487

18.868

3.717

2.818