Overzichten en Middelen

Recapitulatie incidentele baten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

2018

2019

2020

2021

5-1

Financieel gezonde huishouding

Behoedz.ramen&adeq.uitvoeren financieel-strategisch beleid

16.240

6.055

6.055

0

Saldo

16.240

6.055

6.055

0