Een nieuwe financiële werkelijkheid vraagt om strategisch debat

De realisatie van de hiervoor beschreven vernieuwingsambities vindt op dit moment plaats in voor Zuid-Holland betere financiële tijden. Het lange termijnperspectief is ten opzichte van de vorige begrotingen aanmerkelijk verbeterd dankzij verantwoord financieel beleid, economische groei en lage rentestanden. Nog deze collegeperiode groeit de incidentele financiële ruimte. Het hoofdstuk ‘budgettair kader’ gaat hier nader op in.

Kernpunt is dat onze provincie zich op een kruispunt bevindt. Er is nu een kans om een strategische discussie te voeren over de inzet van de beschikbare financiële ruimte op lange termijn. Het college beseft dat dit een strategisch debat is dat de huidige collegeperiode overstijgt. Tegelijkertijd is het juist daarom van belang om dit debat nu te starten. In de commissie Bestuur en Middelen van 6 september zijn hier reeds afspraken over gemaakt tussen het college en de Staten. Uitgangspunt van dit college is dat voor opgaves met brede politieke steun de voorbereidingen nog deze collegeperiode kunnen starten. In ieder geval voeren wij al in deze begroting de verlaging van de opcenten voor autobezitters door.

Waarschijnlijk hebben de plannen van een nieuwe Kabinet gevolgen voor hoe en met welke middelen wij deze opgaves aan willen pakken in Zuid-Holland. Maar op het moment van opstellen van deze begroting is nog onbekend wat die plannen zijn. Wellicht kunnen wij hier bij de begrotingsbehandeling zelf al meer over aangeven. Eventuele afspraken die hier uit voortkomen kunnen in de Voorjaarsnota 2018 financieel verwerkt worden.