Tot slot: naar een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

Het college is trots op waar Zuid-Holland nu staat. Onze vernieuwingsambities krijgen vorm en onze uitgestoken hand wordt herkend. Tegelijkertijd zijn wij vastberaden om komend jaar nog meer resultaten te boeken. Ons uitgangspunt zal zijn dat die successen gevierd mogen worden. Onze partners mogen weten wat er in Zuid-Holland gepresteerd wordt. Samen blijven we onverminderd hard werken aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Alert, gefocust en met uitgestoken hand.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland