Slagvaardig en toekomstbestendig bestuur

In het hoofdlijnenakkoord ‘Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker’ staat de uitgestoken hand centraal; samen werken aan de maatschappelijke opgaven in deze regio. Uit het Reputatieonderzoek blijkt dat deze uitgestoken hand van de provincie zichtbaar en voelbaar is, omdat we ons meer als partner profileren. 77% van de respondenten zegt graag of zeer graag te willen samenwerken met de provincie. Dat is een flinke stijging ten opzichte van 2014 (60%). De medewerkers van de provincie worden gezien als deskundig, proactief en meedenkend. Een dergelijke sprong voorwaarts is bijzonder en daar zijn wij trots op.  Tegelijkertijd geeft het ons een grote opdracht mee: een verbeterde reputatie betekent ook dat de verwachtingen van onze partners zullen stijgen. Zo kan de provincie nog beter als één geheel optreden, meer en actiever de samenwerking opzoeken om tot betere prestaties te komen  en kunnen die prestaties nog beter zichtbaar gemaakt worden. Die uitdaging gaan we graag aan, met lef en een uitgestoken hand.

Een toekomstbestendig bestuur betekent ook voortbouwen aan intergemeentelijke samenwerking en, waar van toegevoegde waarde, het aangaan van fusies. In 2018 ligt het wetsvoorstel voor de fusiegemeente Hoeksche Waard, en die voor de fusie tussen Leerdam, Zederik en Vianen en een eventuele grenscorrectie met de provincie Utrecht ter besluitvorming voor in de Tweede Kamer.  Naar verwachting zullen gemeenten in de Leidse regio komen tot een keuze over de vorm van hun samenwerking.  Door de mogelijke ontwikkelingen bij de regio's Hoeksche Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zullen wij speciale aandacht hebben voor de samenwerking op het regionale niveau Zuid-Holland Zuid.

In 2018 wordt doorgewerkt aan het thema open overheid, door het gebruik en de interactie te stimuleren van data en informatie die al openbaar gemaakt zijn.

Realisatiekracht is in 2018 een belangrijk thema voor het college. De uitvoering van het coalitieakkoord ligt op schema. Daar bovenop heeft het College in 2017 een investeringsimpuls van € 48 mln gedaan. Naar verwachting zal een flink deel van deze middelen in 2018 tot uitgaves leiden waarmee de realisatie van een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland versneld wordt. Wel constateren wij dat het voor de ambtelijke organisatie uitdagend is om, bovenop de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord, voldoende capaciteit vrij te maken voor de opgaves van de investeringsimpuls. Wij zullen met voorstellen komen om de gewenste versnelling te waarborgen.