5.5.0 Algemene reserves

Toelichting beklemming Algemene reserve

De Provincie houdt een algemene reserve aan om risico’s en onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen. Dit geld in ieder geval voor het vaste deel van de algemene reserve”.

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Functie

Saldo per
01-01-2017

Saldo per
01-01-2018

Saldo per
01-01-2019

Saldo per
01-01-2020

Saldo per
01-01-2021

Saldo per
01-01-2022

Waarvan
juridisch
verplicht

Waarvan
bestuurlijk
verplicht

waarvan
niet
verplicht

Toelichting

Algemene reserve

77.479

68.563

75.295

85.653

122.790

166.626

-

-

68.563

Totaal

77.479

68.563

75.295

85.653

122.790

166.626

-

-

68.563