5.5.5 Reserves Overzichten, Middelen en Overhead

Terug

Overzichten en Middelen

(bedragen × € 1.000)

Groot onderhoud MJOP gebouwen

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 2.409€ 2.409€ 2.409€ 2.409

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 95.743€ 133.835€ 140.962€ 147.621

Frictiekosten algemeen

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 494€ 257€ 257€ 257

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 1.234€ 1.592€ 109€ 0

Jonge ambtenaren

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 126€ 126€ 126€ 126

2015 DP Trainees

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 24€ 24€ 24€ 24

Kickstart jonge medew.&inr.vitalitei

Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020Saldo 2021
€ 361€ 361€ 361€ 361

Toelichting beklemming reserves Overzichten, middelen en overhead

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Functie

Saldo per
01-01-2017

Saldo per
01-01-2018

Saldo per
01-01-2019

Saldo per
01-01-2020

Saldo per
01-01-2021

Saldo per
01-01-2022

Waarvan
juridisch
verplicht

Waarvan
bestuurlijk
verplicht

waarvan
niet
verplicht

Toelichting

2015 DP Trainees

Doorgeschoven prestatie

24

24

24

24

24

24

-

24

-

Het restant van deze doorgeschoven prestatie wordt in 2018 gebruikt ter financiering van de afronding van traineeprogramma's.

Reserve Jonge ambtenaren

Spaar

426

126

126

126

126

126

-

126

-

Met de vakbonden is overeengekomen om een deel van de budgetten voor gedifferentieerd belonen in te zetten om medewerkers aan te trekken die van meerwaarde zijn voor de provincie.

Groot onderhoud MJOP gebouwen

Egalisatie

3.530

2.409

2.409

2.409

2.409

2.409

-

-

2.409

Er rust geen bestuurlijke of juridische beklemming op de reserve. Indien ervoor gekozen wordt om de reserve anders in te zetten dan voor het doel waarvoor hij is gevormd, zal dat gevolgen hebben voor het onderhoud van o.a. de provinciale gebouwen.

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

Egalisatie

-

95.743

133.835

140.962

147.621

150.904

-

-

95.743

De middelen zijn niet beklemd maar dienen als doel pieken in doorgeschoven kapitaallasten te dekken, om daarmee de begroting zo stabiel mogelijk te houden.

Egal.kaplast nota IWA

Egalisatie

400

1.234

1.592

109

-

314

-

1.234

-

De middelen in deze reserve zijn bedoeld om de pieken in de toekomstige kapitaallasten te dekken. Deze reserve is niet beklemd, maar gezien het doel van de reserve (dekking toekomstige kapitaallasten) is alternatieve aanwending niet verstandig.

Kickstart jonge medew.&inr.vitalitei

Bestemming

-

361

361

361

361

361

-

361

-

Het opgebouwde saldo voor gedifferentieerd belonen in 2018 beschikbaar houden voor provinciale werknemers. Een voorstel voor besteding van het budget in 2018 wordt verder uitgewerkt naar het project “kickstart jonge medewerkers” en inrichting van een “vitaliteitscentrum”.

Frictie algemeen

Spaar

933

494

257

257

257

257

-

-

494

Er rust geen bestuurlijke of juridische beklemming op de reserve. Indien ervoor gekozen wordt om de reserve anders in te zetten dan voor het doel waarvoor hij is gevormd, is het gevolg dat eventuele fricties in de toekomst niet (deels) vanuit deze reserve kunnen worden opgevangen.

Totaal

5.313

100.391

138.604

144.248

150.798

154.395

-

1.745

98.646