5.6 Staat van voorzieningen

5.6 Staat van voorzieningen

Naam
(bedragen x €1.000)

Saldo per 1-1-2017

Vermeerde-ringen 2017

Verminde-ringen 2017

Saldo
per
1-1-2018

Vermeerde-ringen 2018

Verminde-ringen 2018

Saldo
per
1-1-2019

Vermeerde-ringen 2019

Verminde-ringen 2019

Saldo
per
1-1-2020

Vermeerde-ringen 2020

Verminde-ringen 2020

Saldo
per
1-1-2021

Vermeerde-ringen 2021

Verminde-ringen 2021

Saldo
per
1-1-2022

Voorziening Grondwaterheffing

3.081

0

303

2.778

0

55

2.723

0

54

2.670

0

53

2.617

0

52

2.565

Voorziening Premieleningen

72

0

0

72

0

0

72

0

0

72

0

0

72

0

0

72

Voorziening Pensioenen GS

12.556

115

0

12.671

115

0

12.786

115

0

12.901

115

0

13.016

115

0

13.131

Voorziening Grondbank RZG Zuidplas

9.600

0

0

9.600

0

0

9.600

0

0

9.600

0

0

9.600

0

0

9.600

Voorziening Nazorg stortplaatsen

8.266

0

0

8.266

0

0

8.266

0

0

8.266

317

0

8.583

317

0

8.900

Voorz.Groot onderhoud MJOP gebouwen

594

2.121

2.121

594

1.000

1.000

594

1.000

1.000

594

1.000

1.000

594

1.000

1.000

594

Voorziening Bentwoud

796

0

0

Totaal

34.964

2.236

2.425

33.980

1.115

1.055

34.040

1.115

1.054

34.102

1.432

1.053

34.481

1.432

1.052

34.861