1. Overzicht baten en lasten

(bedragen x €1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017 na VJN

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

Programma

1 Groen, Waterrijk en Schoon

224.990

226.304

198.133

209.589

201.238

177.324

2 Bereikbaar en Verbonden

293.221

265.277

255.551

283.067

272.452

277.935

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

62.308

96.986

111.396

85.236

50.220

41.355

4 Bestuur en Samenleving

47.257

27.914

27.846

26.473

22.817

22.791

Overzichten en middelen

37.385

2.631

2.616

2.933

3.348

4.049

Heffing Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

500

0

0

0

0

Overhead

0

86.408

86.615

84.062

84.698

83.225

Totaal Lasten

665.162

706.021

682.156

691.360

634.772

606.679

Baten

Programma

1 Groen, Waterrijk en Schoon

122.786

63.947

74.671

53.542

48.075

39.045

2 Bereikbaar en Verbonden

85.669

10.548

17.192

21.574

6.422

5.523

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

15.647

2.373

780

774

427

347

4 Bestuur en Samenleving

6.796

477

386

386

386

386

Overzichten en middelen

615.156

576.787

592.239

581.248

581.410

574.555

Overhead

0

2.243

2.204

2.167

2.167

2.167

Totaal Baten

846.054

656.375

687.473

659.690

638.886

622.022

Totaal saldo van baten en lasten

180.892

-49.646

5.317

-31.671

4.114

15.343

Onttrekking aan reserve

Programma

1 Groen, Waterrijk en Schoon

38.533

47.537

34.058

58.341

61.149

47.997

2 Bereikbaar en Verbonden

73.842

136.264

26.923

19.077

3.842

550

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

14.137

41.392

49.946

30.350

13.425

5.217

4 Bestuur en Samenleving

464

0

2.829

2.610

0

0

Overzichten en middelen

61.801

81.126

34.645

45.038

29.406

27.689

Totaal onttrekking aan reserve

188.777

306.318

148.400

155.415

107.821

81.453

Toevoeging aan reserve

Programma

1 Groen, Waterrijk en Schoon

81.233

17.923

27.561

10.103

7.521

7.752

2 Bereikbaar en Verbonden

189.450

171.702

33.317

30.350

20.736

12.292

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

45.493

40.406

15.416

18.316

11.591

1.400

4 Bestuur en Samenleving

0

7.000

0

0

0

0

Overzichten en middelen

18.523

19.642

77.424

64.977

72.087

75.351

Totaal toevoeging aan reserve

334.699

256.673

153.717

123.745

111.935

96.796

Resultaat

34.970

0

0

0

0

0