Reserveringen, voorzieningen en risico's

In verband met de verslechterde financiële situatie of vooruitzichten zijn voor enkele verbonden partijen voorzieningen getroffen en/of reserveringen gedaan om de financiële gevolgen in de toekomst af te dekken.
Tevens loopt de provincie bij verbonden partijen financiële risico’s.

De volgende (bijgestelde)voorzieningen / reserveringen zijn getroffen en risico’s zijn in beeld:

Voorziening
(bedragen zijn x € 1 mln)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord

0,9

0,2

0

0

0

Warmtebedrijf Rotterdam

1.6

1.7

1,7

1,7

0

ROM-D

0

0

0

1,8

1,8

RZG Zuidplas

12

12

12

9,6

9,6

Totaal

14.5

13.9

13,7

13,1

11,4

Reservering
(bedragen zijn x € 1 mln)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Innovation Quarter (ROM-Zuidvleugel)

0

2,5*

3,6

4,7

4,7

ROM-D

0

0

1.1

0

0

Totaal

0

2,5

4,7

4,7

4,7

* Begin balans 2013 niet correct overgenomen in de Jaarrekening 2014

Risico’s
(bedragen zijn x € 1 mln)

Max.schade

Kans optreden

Netto effect

Begrotingsdoel

Grondbank ROZ Zuidplas

incidenteel

17

50-75%

10,6

3.5

Schadeclaims vergunningverlening ontgrondingen

structureel

20

PM

PM

1.6

BRZO / RIE-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen

structureel

15

0-25%

3,8

1.6

Omgevingsrisico's vergunningverlening en handhaving

structureel

5,0

0-25%

0,6

1.6

Deelname ROM-D

incidenteel

8,2

0-25%

1,0

3.1

Deelname IQ

incidenteel

20,3

0-25%

2,5

3.1

Deelname HZH

incidenteel

93,8

0-25%

11,7

3.7

Totaal

30,2