Programma 4 Bestuur en Samenleving

Recapitulatie incidentele lasten

(bedragen x € 1.000)

Doel

Toelichting

2018

2019

2020

2021

4-1

Slagvaardig, toekomstbestendig en transparant bestuur

Versterken van bestuurlijke samenwerking (incl. Arhi)

2.700

2.610

0

0

Risicogericht uitvoeren van financieel toezicht

75

0

0

0

Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (PS)

137

3

0

0

Adviseren en ondersteunen van het bestuur

135

0

0

0

Transparante overheid vergroten

1.700

1.000

0

0

Saldo

4.747

3.613

0

0