5.5 Staat van reserves

Verloop saldo programma reserves

Details

(bedragen in miljoenen)

Totaaloverzicht beklemming reserves

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
01-01-2017

Saldo per
01-01-2018

Saldo per
01-01-2019

Saldo per
01-01-2020

Saldo per
01-01-2021

Saldo per
01-01-2022

Waarvan
juridisch
verplicht

Waarvan
bestuurlijk
verplicht

Waarvan
niet
verplicht

Algemene reserve

77.479

68.563

75.295

85.653

122.790

166.626

0

0

68.563

Programma 1

231.256

231.907

228.200

181.254

127.528

88.412

7.767

222.546

1.594

Programma 2

208.806

166.262

169.111

183.159

199.181

210.050

0

121.876

44.386

Programma 3

122.756

143.029

107.758

93.285

92.314

88.471

7.073

134.665

1.291

Programma 4

4.235

6.896

3.396

3.096

2.196

2.196

5.896

1.000

0

Overzichten, Middelen en overhead

5.313

100.391

138.604

144.248

150.798

154.395

0

1.745

98.646

Totaal

649.845

717.048

722.365

690.695

694.808

710.150

20.737

481.832

214.480