Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

(bedragen x € 1.000)
# = taak/ doel is inmiddels afgesloten

Verschil Jaarrekening 2016 - Begroting 2018

Verschil Begroting 2017 na Voorjaarsnota - Begroting 2018

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2-1

Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud

13.031

89

12.942

-777

-446

-331

Uitvoeren van planmatig onderhoud

16.235

-4.639

20.874

3.765

-4.631

8.396

Kaders stel&prov.vertegenw.verbeteren bereikb.&verk.veiligh.

-1.325

-290

-1.034

-237

-138

-98

Uitv.project/maatr.bereikbaarheid en verkeersveiligheid PZI

16.953

2.872

14.081

5.300

-1.429

6.729

Uitv.proj.,progr.&maatr.gericht op betere benutting vd infra

3.804

429

3.375

-31

0

-31

Uitv.verken.&onderz.tbv versterk.&opwaard.mobiliteitssyst.

477

0

477

0

0

0

2-2

Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

Kaders stellen&provincie vertegenwoordigen voor regionaal OV

423

104

319

-50

0

-50

Aanbesteden en sturen regionale OV-concessies en- contracten

-5.686

69.843

-75.529

-648

0

-648

Uitvoeren van proj./maatr.voor openbaar vervoer infrastruct.

-2.772

142

-2.913

396

0

396

Uitv.van project/maatr.ter verbetering v.d.kwal.van het OV

-3.470

-72

-3.398

2.007

0

2.007

Saldo

37.671

68.477

-30.806

9.726

-6.644

16.371