Overhead

(bedragen x € 1.000)
# = taak/ doel is inmiddels afgesloten

Verschil Jaarrekening 2016 - Begroting 2018

Verschil Begroting 2017 na Voorjaarsnota - Begroting 2018

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bedrijfsvoering algemeen

504

429

75

360

86

275

Apparaatslasten

-100.310

13.788

-114.098

-1.663

0

-1.663

Concern

-2.458

308

-2.766

-1.755

-46

-1.709

Communicatie

231

-32

264

0

0

0

Facilitaire zaken

1.453

1.065

387

229

-35

264

Financiële en juridische zaken

398

-35

434

190

-38

228

Grondzaken

498

417

81

1

0

1

Informatisering en automatisering

-2.536

10

-2.547

-1.043

0

-1.043

Kapitaallasten programma 6

4.313

0

4.313

0

0

0

Personeel en organisatie

-391

2.431

-2.822

1.601

72

1.529

Kostenverdeling

171.780

139.511

32.269

1.874

0

1.874

Saldo

73.481

157.892

-84.411

-206

39

-245