Overzichten en Middelen

(bedragen x € 1.000)
# = taak/ doel is inmiddels afgesloten

Verschil Jaarrekening 2016 - Begroting 2018

Verschil Begroting 2017 na Voorjaarsnota - Begroting 2018

Doel

Toelichting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

5-1

Financieel gezonde huishouding

Behoedz.ramen&adeq.uitvoeren financieel-strategisch beleid

34.769

32.555

2.214

515

-5.393

5.908

Heffen van opcenten motorrijtuigenbelasting

0

-9.638

9.638

0

-10.060

10.060

Saldo

34.769

22.916

11.853

515

-15.453

15.968